��������-������ ������� - ������ ����������� ������! ������� �������� ������ ���� � ������ ����������� � ������ ������� ���� � ������ ����������� ��������� ������ ������ ��� ������� ������ ������� ������ �������� � �������������� ������


������ ������
�������

���� � ������� ���

����

����������� ���������

����������

�������

������

������� ������

RENO-NATALIA

��������


������ �������� ������� � ��������������� � ������ ��������� �������

�� ������ ������ � ������ ������� ������ ��� �������� ��������� ������� ������ � �������, ��, � ���������, ������ ��� ������ ����� �� ����� �����. ������� � ��������� ��� ��������� ���������� ������������ ����������� ����������, �� ������ ���������� � ������� ���������� �������. ��, �� ������ �� ��� ������, ������� ������ ���� �� ������� � ������ ������� ��� ����� �� ���������� �����, ��� � �����, ��� � ��������� �������� � � ���������. ��� ��������, ��������� �������� ������ � ���, ����� ������� ���������� ��������� ������� �� ����� � ������� ����� � ���������.

����� 100 ���� ������� ����� � ���������� ������� ��������, ���� ��������� ����� �������� ���������� ������� � ������, � ��� �� �������. � ��� �� ����������� ��� ����� �������, ������� ���� � ������ ������� ����������.

��� ���������, ������ ����������� ���� ������ ������ ��������� ������� ������ �������� �� �� ��� ��������, �������� ������� ����������� ����������, ������� ������ ����� ������ � ������ ����������, ����� ��������� ��� ��������� �������� ��������� ��� ���� �� ������������ �������� �����������.

� ������� ���� ����� ���� ��� ������ ���� ����� �244-�� � ��������������� ������������� ������������ �� ����������� � ���������� �������� ���, ������� ��� ����� ��������� ������������� ������ ���� ������������ � ������, ����� ���������� ���������� 4 ��� ��� �����, ����� ���������� ����� �������� ��� ����� ����� ������, ������������ ������. �� ������ ���������, � ������� ������������ ������ �� ��������� 3������ ����� ��������� ��������, � 3 ���� ������ ��� �� ������ ������.

�� ����������� ��������� � ������� ���������� ���������������� 90 ������������ ������. ��� �����������, � ������� ����� 1 ���� ������ ��������� 42 ����� ���������� �����, �� 1 ���� �� �� ���� ������. �� ������ �� �� ��� ��������� ������ ������ ������ �������� ����� 6 ������ �� ���������� ������������ ������, �� ���������� � ������� ���������� ����� 49 ����� ���������.

������ ������ ��������� ���-���� ������� �������� �� �������������� ������. ���� ������� ������� �������� �������� 16 ����, �������� � ������������ ���� �������� ����� 188 �����������. ��� ���� ������� 35 ������� ������. ��������� ����� 17 ��������� ���, �� ������ ���������� �������������������, ������� ��� �� ����� 19 ���������������� �������������. � �����, � ��� ���� ������������ � ���� ����������� ����� 617 ���������. ��� ��������� ����������� ���������� ���� ������ ������ ������ ��������, � ��������������� ����� � ������� �������� ��� ��������� ������ ��������. �� ���������� ������������������� ��� ��������� ������, �������� ������ ��� ��������� �����������. ��� ��� ������ ����� ����������� ���������� ��������, � ���� �� ������������� ���� ������ �������� �������� �����������, ������� ���������� ���������� ������ ����������� ������� � ����� �� ������ ������. ��� �������� ��������, ��� ������� ���� ����������� � ���������� ����� �� ���������. � ������ ��������� ���� �������� � ����, ������� � ��� ������. � ������ ������ ���� ������������ ����� � ������� 200 ����� ������, �� ������ ��� 33 ���������. ��� ������ �������� ������� ���������� �� ����� �������������, ������ ��� ��� ��� �������� � �������������.

��� ������� ���� ������������� ������ ���������, ���-�� ����� ������� ����� ������� �������� ���� �������� �� ������� ���������� ���������, � ��������� ������, � ����� �������. ��������� ����� ������ ������� ������������� ������ ������� ��� ������ ��� ������������. �� ��� �� �� ����� ����� ������� ��������, ��� ���������� ����� �� ������� �� ���� �� �������, ��� �� ������������ ������, � ������������ ������. ��� � ��������� ������� � � ���, ��� � ������ ����������� ��������� �����������, ������� ��� ���� ���������� ������ � ����� � ���, ��� ����������� ������� ������ � ���������� ���������. ���� ������ ���, ��� ����� ����� �������� ����� ����� ���������� ��� ������ ������ �� ����� � ������ ����������. �� �� ���������� �� ��������� ��� ������ � ������������ ����� � ��������� ��������� ������ ���������� ����� ���� ������ ������� ��������� ������ �������. ������������ �� ���� ���������� ������ � 2115 ���������. ��� ������ ������ �������� ����������� ���� ������ ������.

�� � ���, ������� �� �� ����� ���� ���������� ��� ������ ������ ������� ������������ ����� �� ��������������� �����, ��� ��������� �� ���� ��������.

��� ������ ���� ��� ������ ������, �� ������ ������ � ��� ���, �� ������ �� ��, ��� ������� ������ �� ������� ������, ��������� �� ����� �� ����� ���������. �� �������� �������� ������� �� ���� ��� ���� �������� ������� � ������� ������ ������, � ����� �������� ����� �����, � ����������� ��������� �������� ����� ������. � ��� ����� ������ ���������� � ���� ���������� 10 ����������, ������� ������ ��������, ������ ����� � ������� �������� �������, ����� ��� ������ ����-���. � ���� ��, ��� ������� ��� � 70 ��������� �������� ������� ���������, ��������� ���������, �������� � ������ ���� ������������. �� �� ���� ����� ������������ ����� ����� �� �����. �� ��� �� ���� �������� � ������ �������, �� � � ����� ������� �� �� ����� ������, � �������� ����� ������� �������, ������ �������.

��, � ���������, � ����� ������� � ������� � ������� �������� �������� ����� ����� ��������. ��� ������� �� �����-����������� ���� ��������, ������� �������� ������������� �������� �� ������������ � ������ ������, ��������� ��������� ����� ����������� ����� ���������� � �������������� ������� � ���� ����� ����������� ������������� ������. ��� ����� ����� �������� ��� �������� � ������, � �����, ������, � �������, � ����� ����������� �������� ���������, ����� ���� ��������� � ���������������� ����� ��������� �������� ���������� �������������, � ����� ��������� � ���� ������ ������������ ������������. ��� ������� ��� ���� ��������, ���������� �������� � ��������� ����, ������� ��� �� ����� ����������� ������� ��������. �� � ���������� ������ ����, ������ ������� ������� �� ���� ��������� � ����� ������, � ��������� ��������� ��� ��������� ��� ���������.


���. 1 2��� ������������� ��������� ������ �� ������ �����������!
�������� ������ "TULPAN" © 2010 Cazino-Tulpan.net