��������-������ ������� - ������ ����������� ������! ������� �������� ������ ���� � ������ ����������� � ������ ������� ���� � ������ ����������� ��������� ������ ������ ��� ������� ������ ������� ������ �������� � �������������� ������


������ ������
�������

���� � ������� ���

����

����������� ���������

����������

�������

������

������� ������

RENO-NATALIA

��������


���������� ����� ���� �������� �������

������� ������ ��� �� � ��������, �� �������� ��� ��� �����������, ������� ������

������, 4 ��� - ��� �������. �������� ������� �� ������������ ������ � �� �� ������ ��������� ��������� ����������� �������� �������: � 1 ���� �������� ������� ����� ������ ������� ���������, ������� ������������ ���� ������������ ����������, �������� ��� ��. �������� ����������, ��� ����� ���� ������� ��������� ������������ ���������� ����� ����������� �������� �������. ������ � ���� ������ ������� ����, ���� ��� ������ ������ ����� �������������, ���������������� ����� ��������.

� 1 ���� � �� ����� ����������� ����������� �����, ������� ��������� ������������ ������� ��������� �� ���������� ��, �� ����������� ������ ����������� ��� � � ��������������� �������, ��������, ��������� ����, � ����� �� ������� ���������� ������� � �������������� ����, ��������� ��� �����.

��������� ����, ������, �� ��������

�������� ����������, ���������� �� ������������ ������������� ���������� (���) ��� ��, ��������������� �� ������ � ���������� � �������������� �������������� ����� 1 ���� ���� �������� ����� ������� ������������, ������� �������� ���������� 244 ������������ ������.

�������� ������������� ������ � ���������� ���� ������������ ��������� 650 ��������� ������, � ��� ����������� � ������� ������� ������� �����, ����������� ���������� ������������.

� ��� ����, ������ ������� �������� ���������������� ����� �������� �������. ������� ��� ���������� ������ ��� 300 ��������� ���.

���������� � ���������� ������������ � ����� �������� ������� �����������, ������������ ������� ����������� ����� ������������, ��������� �������������� ���������������� ��, ���� � ���� ������� �������� ����������� ����������-���������� ���� ��� ������ ����� ��������.

��� �� �� �������, ��� ���������� ������� ����������� ����������� �������� ������� ������� ������������ ��� �� ��������.

�� ������, ������� ����������� ���, ���� �������� ������������ ����� 40 ������ � ������ �����. ����� ��� �������� ���� ��������, ��� �� ������ ���� �� ������ ������ �� ����������.

��� �� ������ �������, ��� ��-�������� ������ ����� �������� ��������������� ��� ������������� ����, ����� �������������� �������� ��������.

�� ������������ ���������� ������� ����������, ��� �� ���� ��������� ������������ ��� ������������ ����� ������� ���������, ��� ��������� � ������� ���� ����� ���������� ��������� �������� �� 1 ����. �� ����� ���� � ������� ������������� 118 ����� � �������� ���������� � ������.

��������������� ��� ���� ������� �����������, ��� ���������� ������������ ������� ��������� � �� ��� ������ � ���, ��� ����������� ����������� ���������� ��������������� ������� ��������� ��������� ���� � ���������� �� � ������������ �����.

�������: ����� ������� ��������� ����� �����

������ ���� ������� �������� ����������� �������� �������, ����������, ��������, ������������� ��������� ������������ ��������������� ��������� ���������� ���������� �������� �������� ������� �������� ��������.

��������� �������, ��� � ������ ������� ���� �� �������� ������ ������������ ����� ������������� ����� ���������, ����� ������� ���������� ������� ������, ���������� ������� ��������.

������� ����� �����������

����������� ������, ������� ������������ �� ���������������, ������������ �������, ����� ����� ������ ���������� �� ����� �������� ������� ������ ����� ������.

��� ����������� ���������� �� ����� � ��������� ��������� ������������� ������� � ���������� ���� ���� ������� ��� �������, ��� ��������� ���������� �� ��������������� ���� ����� ����������� �� ������.

��� ���� �������� ������������ ��������������� ��������� ����� ��������, ����������� ����������� ������� ��������� ��� � �� ������ ���������������, ���� �������� �������� ������ ���� �������� ������� ����������� �� ������ �� ��������. ����� �� ������ ������� 350 ���. ������� � 100 ���. � �� ������. ��� ����� ���� �������� �������� �� ����, � ����� ������� �� ��� ������ � ������� ���������� ����� ��� ����������� ������������ ����������� � ������ ������ ��� � �� ������ ������ ������. ��� �� ������ ������, ��� ��������� ����������� ����� ���������� ������� �� �� � ����� ������������� ������ � ���������, ��������, ��������, ������ ����������. �������� ������ ����� �� ���� �������� ����������� � ������ �� ��������.

�� ��� �� ���� ��������, ��� ������ ��������� ������� ��������� ������� �� ������ � �������� �����������, ���� �������� ������������� �������� ����������. � ������ �� ��������� ����������� ���� ����������� ������������ � ��� �������, ���������, ��������� � ������������, � ���������� ��� �������� �� ����� ����������� ��������������.

�������� ������ ��������������� ����������� �������� ������� � ��������, � ���� ����� � ������ ������� �� 1 ���� ������������� ����� 2 ����� �������. ��� ���� �������� �������������� ����������, ��� ����� ����� �� ���� ����� ���� ������������� ��� ������ ����������� ������ ������� ����� � ������, ���������� ���� ����� ������ � ������� � ���� ������. ��������� ��, ����� ��������� ��������, ����������� �������������� ������ ������.


���. 1 2
��� ������������� ��������� ������ �� ������ �����������!
�������� ������ "TULPAN" © 2010 Cazino-Tulpan.net